Category Archives: Ագարակի բնակիչները

Ագարակի բնակիչները.մաս I

Originally posted on MSKH Հայրենագիտական ակումբ:
Կրթահամալիրի ուսումնական ագարակում բնակվում է 7 ձի , 1 պոնի, 1 ավանակ: Ավանակը վերջերս է տեղափոխվել ուսումնական ագարակ: Նրանք ունեն հետաքրքիր անուններ՝ ? ? ? ? ? ? ? Բոմ 7.5 տարեկան Պոնի, որի անունը  Բոնի,  5…

Posted in Ագարակի բնակիչները | Leave a comment