Ագարակը՝ արտմիջավայրի կազմակերպիչ

98190126_1483869318452714_117853705033744384_nԱգարակը՝ արտմիջավայրի կազմակերպիչ

Ուղղություններ, անելիքներ

 • Կանաչ մուտքեր
 • Ծաղկաթմբեր
 • Դիտահորերը միջավայրում ներառելու նախագծեր՝ կանաչ էլեմնետների , ծաղկաթմբերի միջոցով, այլ …
 • Պահեստի մուտքերի կանաչեցման, միջավայրում ներառման նախագծեր
 • Կանաչապատ ջրհորդաններ
 • Կանաչի մեջ կորած, տարատեսակ գույներով, ծաղկած  անցումներ
 • Ծաղկաթմբեր ճանապարհային անցումներում
 • Ծաղկաթմբեր աստիճանահարթակներին
 • Մուտք-թառմաներ
 • Լանջեր… Լանջերը՝ որպես տրիբունա, հարթակ
 • Տնկարանների ստեղծում դպրոցներում. Ագարակի տնկարանը
 • Դպրոցներում ագարակային տեխնոլոգիական անկյունների ստեղծում
 • Աշխատանքներին ուղղված գործիքների ձեռքբերում, տրամադրում
 • Մայիսի 25-ից ընտանեկան նախաձեռնություններ, վրանային, աշխատանքային գործունեություն Ագարակում
 • Նախագծին ուղղված առաջարկներ, ավելացումներ….
This entry was posted in Նախագծեր. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s