Մայիսի 11-15. հաշվետվություն

  • Աշխատանքներ Սարալանջում
  • Ծառերի էտում
  • Ճյուղերի բարձում, տեղափոխում
  • Խոտի հնձման աշխատանքներ
  • Գործիքների սպասարկում
  • Ջրհորդանների տեղափոխում
  • Ագարակի տարածքի խնամք
  • Այգեպանների աշխատանքների համակարգում
  • Շրջայց դպրոցներով, կանաչապատ տարածքների հետ կապված խորհրդատվության ապահովում
  • Այլ առօրյա աշխատանքներ
This entry was posted in Հաշվետվություն. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s