Աշխատակիցներ

Էդմոն Փաշինյան ՝  ուսումնական կենտրոնի ղեկավար

Արշակ Թամազյան ՝ մարզիչ

Էդգար Ասոյան ՝ մարզիչ

Վանիկ Թոփչյան ՝  ձիապան

Կարո Մանդալյան ՝  կենդանապան

Լևոն Բորիկյան՝  բանվոր